چهره خندان اسکوچیچ و بازیکنان تیم ملی در بیروت

چهره خندان اسکوچیچ و بازیکنان تیم ملی در بیروت

1400/08/18 01:52:44

بعد از منفی شدن تست کرونا کاروان تیم ملی فوتبال ایران در بیروت، این تیم عصر امروز اولین جلسه تمرینی خود را در این کشور برگزار کرد و بازیکنان زیر نظر درگان اسکوچیچ به مرور برنامه‌های فنی پرداختند.